SULF.se / Faktabanken / Byta anställning / Enskilda överenskommelser

Enskilda överenskommelser

De statliga kollektivavtalen ger dig en grundläggande trygghet. De har som regel en enhetlig lösning anpassad för alla och de kanske inte alltid svarar upp mot dina individuella behov. Det finns numera en möjlighet till frivilliga överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare.

Denna möjlighet finns i följande avtal:  Villkorsavtal-T (VA-T), Affärsverksavtal (AVA) och Pensionsavtalet PA 03.

Att tänka på
Innan du kommer överens med din arbetsgivare är det några saker du bör tänka på:

 • Överenskommelsen ska alltid vara skriftlig.
 • Överenskommelsen ska gälla tills vidare och vara uppsägningsbar.
 • Överenskommelsen ska innehålla en ömsesidig uppsägningstid.
 • Arbetsgivaren ska informera den lokala arbetstagarorganisationen innan överenskommelse träffas.

Det kan också vara bra att rådgöra med SULF:s medlemsjour eller din lokala fackliga företrädare för att få en överblick av eventuella bieffekter av den överenskommelse du önskar träffa kan få för dig.

Områden inom vilka det går att göra en enskild överenskommelse med arbetsgivaren:

Arbetstid  

 • Arbetstidens förläggning
 • Förtroendearbetstid
 • Ökat uttag av övertid
 • Annan typ av kompensation för övertid

Semester

 • Antal semesterdagar
 • Växling av semester till pension
 • Semester under del av dag

Det går även att göra enskilda överenskommelser om uppsägningstid och pension.

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?