SULF.se /Jobb, lön och villkor

Nyhetsarkiv

cpt_facts

Tidsbegränsade anställningar i högskolan

Lärare i konstnärlig verksamhet I 4 kapitlet §10 i högskoleförordningen finns en tidsbegränsad anställning som gör det möjligt att anställa…
Tidsbegränsad anställning

Postdoktoravtal

Avtalet gäller från den 1 februari 2022 och ersätter det tidigare avtalet från 2008. För att förenkla och göra avtalet…
Postdok i Sverige

Biträdande Universitetslektor (BUL)

Biträdande Universitetslektor, BUL, är en typ av meriteringsanställning skapad för att framför allt relativt nydisputerade ska ha möjlighet till en…
Biträdande lektor

Anmäla sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är det som ligger till grund för den ersättning du får om du till exempel blir sjuk…
Sjukdom

Semesterlönegrundande frånvaro

Är du ledig från arbetet utan lön är den tiden vanligtvis inte semesterlönegrundande. Viss frånvaro från arbetet är dock semesterlönegrundande…
Semester

Offentlighet och sekretess i statlig sektor

En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa…
Offentlighet och sekretess

Upphovsrätt till forskningsdata och forskningsmaterial

Det finns inte någon bestämmelse i upphovsrättslagen om anställdas upphovsrätt. De rättsregler som gäller för anställdas upphovsrätt till material som…
Upphovsrätt

Öppen tillgång till offentligt finansierad forskning

Vetenskapsrådet (VR) och Kungliga biblioteket (KB) har i uppdrag att samordna det svenska arbetet mot ett öppet vetenskapssystem, när det…
Öppen tillgång/open access

Löneväxling för dig som arbetar statligt

Enligt det statliga pensionsavtalet PA16 kan din arbetsgivare sätta av extra pensionspremier till din framtida tjänstepension, så kallad löneväxling. För…
Pension

Arbetsmiljö - viktigt att veta

Arbetsmiljö är allt som vi påverkas av på arbetsplatsen. Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Med det menas…
Arbetsmiljö
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?