Doktorand/forskarutbildning

Licentiatexamen infördes 2002 som en möjlig examen på forskarnivå. Att antas till licentiatexamen innebär att du garanteras finansiering för enbart två års studier på heltid.

Regler för antagning
Antagning till licentiatexamen sker enligt samma regler som antagning till forskarutbildning som leder till doktorsexamen.

Avsikten med licentiatexamen
Innan 2002 förekom licentiatexamen endast på vissa lärosätens fakulteter som en möjlig mellanexamen på vägen till doktorsexamen. När den infördes som en separat examen 2002 var avsikten inte att formalisera en mellanexamen inför doktorsexamen utan att möjliggöra antagning till en tvåårig forskarutbildning. Förhoppningen var att detta skulle göra det möjligt för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig.

Finansiering
Finansiering av licentiatexamen följer samma regler som övrig finansiering av forskarutbildning och lärosätet har på motsvarande sätt ansvar för att säkerställa att finansiering finns innan antagning.

Då avsikten med licentiatexamen var att möjliggöra för yrkesverksamma att genomgå en kortare forskarutbildning så var förhoppningen att den yrkesverksammas arbetsgivare ska stå för finansieringen och att i de fall det saknas möjlighet att finansiera fyra års forskarutbildning så erbjuder licentiatexamen ett intressant alternativ.

Missbruk – missvisande löften om tvåstegsantagning
Ett problem med licentiatexamen är dock att det förekommer att handledare, som ej kan säkerställa de fyra års finansiering som krävs för antagning till doktorsexamen, förespeglar de sökande till forskarutbildningen att en antagning i två steg är möjlig, där licentiatexamen skulle utgöra ett första steg.

Det finns inga garantier att den som antas till licentiatexamen kommer att få fortsätta till doktorsexamen. I de fall din målexamen är en doktorsexamen är det viktigt att du antas till doktorsexamen direkt.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}