Doktorand/forskarutbildning

Semesterns förläggning regleras för den som är lärare eller doktorand på ett statligt lärosäte normalt i det lokala arbetstidsavtalet för lärare.

På många lärosäten tillämpas så kallad schablonsemester för doktorander och lärare. Det innebär att semestern automatiskt läggs ut under sommaren, vanligtvis med start från måndagen efter midsommar, om man inte skriftligen överenskommer om annat.

Det är inte helt ovanligt att informationen är bristande om vad schablonsemestern innebär och att du själv måste ansöka om att ta ut semestern på annan tid än schablonen för att hindra att den läggs ut automatiskt.

Var uppmärksam på om ditt lokala arbetstidsavtal för lärare innehåller schablonsemester, särskilt om du är doktorand. Det händer att doktorander går miste om att utnyttja sina semesterdagar då de arbetar sommaren igenom omedvetna om att schablonsemester lagts ut.

För att veta om schablonsemester tillämpas vid ditt lärosäte, kontakta din lokala Saco-S-förening eller personalavdelningen på ditt lärosäte.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}