info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, 27 januari / SULF member´s helpline is is closed today, January 27

Doktorand

Migrationsverkets checklistor
Migrationsverket har tagit fram en checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier

Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och fritt arbeta i Sverige under den tid tillståndet gäller. Det innebär också att man har rätt till exempelvis studiemedel från Centrala studiestödsnämnden.

Tidigare kunde du ansöka om permanent uppehållstillstånd så snart du fått ihop fyra år med uppehållstillstånd som kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd (oavsett hur lång tid du hade kvar på gällande uppehållstillstånd). Sedan april 2019 har Migrationsverket en ny tolkning av regelverket och hävdar istället att man inte ska ansöka förrän det är 14 dagar kvar på det nu gällande uppehållstillståndet.

Flera personer som sökt tidigare har fått ansökan avvisad och måste då lämna in en ny ansökan då det är 14 dagar kvar. SULF kan se att detta kommer att leda till problem då den som lämnar Sverige under glappet mellan två uppehållstillstånd, inte får komma in i landet igen. Detta gör det svårt att åka på konferens eller andra resor utomlands. Vi har påtalat problemet för Migrationsverket men just nu tillämpar de denna regel.

Observera att du fortfarande får stanna och arbeta i Sverige under väntetiden.

Ja, i vissa fall. Man får räkna samman tid med uppehållstillstånd för forskarstudier och tid med uppehållstillstånd för arbete. Tid med uppehållstillstånd som gästforskare kan också räknas in. Däremot räknas inte tid med uppehållstillstånd för andra studier än doktorandstudier.

Om du kan beviljas permanent uppehållstillstånd på mer än en grund kan du i din ansökan ange båda grunderna så prövar Migrationsverket dem parallellt och väljer den som är fördelaktigast för dig. Om du exempelvis både kan ansöka med grund i egen tid i forskarutbildning, men även genom anknytning till annan person som har permanent uppehållstillstånd, är svensk medborgare eller EU/EES-medborgare anger du båda i din ansökan.

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska man ha haft uppehållstillstånd för forskarstudier i minst fyra år under en sjuårsperiod. Hur forskarstudierna finansierats saknar betydelse. Om denna tidsgräns är uppfylld prövar Migrationsverket om du har en bosättningsavsikt, det vill säga att du avser bo kvar i Sverige under en tid. Om du nu har för avsikt att bosätta dig i Sverige, men tidigare uppgett motsatsen har detta ingen avgörande betydelse för beslutet, men det är viktigt att du beskriver och förklarar din avsikt att bosätta dig här och alla omständigheter som talar för detta.

Om du har fått permanent uppehållstillstånd efter att ha varit doktorand i fyra år kan även din familj ansöka om detsamma. Om de har bott med dig i Sverige sedan tidigare och ansöker om fortsatt uppehållstillstånd så ansåg Migrationsverket tidigare att man skulle uppfylla det försörjningskrav som infördes i en tillfällig lag som f.n. gäller fram till sommaren 2019.

 SULF:s uppfattning har hela tiden varit att det försörjningskrav som ställs upp där, och som förutom inkomstkrav också innehåller krav på bostad av viss storlek, inte gäller när en doktorand eller f.d. doktorands familjemedlemmar som redan är här ansöker om fortsatt uppehållstillstånd efter att doktoranden fått permanent uppehållstillstånd. Efter att en längre tid ha drivit den frågan kan vi nu med glädje konstatera att Migrationsverket under våren 2018 gjort en ny bedömning som innebär att de inte längre anser att försörjningskravet gäller i denna situation.

Vårt råd till dig som är medlem är att överklaga eventuella beslut som innebär något annat. Vi kan i denna process bistå med stöd på det sätt vi kommer överens om.

Läs även mer om betydelsen att uppge en bosättningsavsikt under medborgarskap.Migrationsverket prövar även om den sökande av annat skäl skulle kunna nekas permanent uppehållstillstånd, till exempel på grund av brottslighet.

Om du ansökt om permanent uppehållstillstånd eller ett fortsatt tidsbegränsat tillstånd får du fortsätta att vistas i Sverige. Om du även har arbetstillstånd, får du arbeta här under tiden din ansökan behandlas. Du bör dock inte lämna Sverige under den tid ansökan behandlas.

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige utan avbrott i fem år, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige (detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd). Det innebär att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

  • ha bott i Sverige i minst fem år utan avbrott (Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara avbrott i vistelsen.)
  • ha haft uppehållstillstånd de senaste fem åren (uppehållstillstånd för besök eller för andra studier än forskarstudier får inte medräknas)
  • kunna försörja dig och din familj. (Försörjningskravet gäller inte vid ansökan om permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, men gäller vid ansökan om status som varaktigt bosatt.)

Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige, dock inom EU i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Att ansöka om status som varaktigt bosatt kan vara ett alternativ om du har bott i Sverige i fem år men av något skäl inte uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap. Om du haft uppehållstillstånd utifrån anknytning kan denna tid räknas in, likaså uppehållstillstånd för forskarstudier. Om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen har i vissa fall beviljat den sökande PUT trots att hen inte haft uppehållstillstånd för forskarstudier i fyra år. Det kan t ex vara så att man haft uppehållstillstånd för master-studier eller för arbete som fortfarande gällde då man påbörjade forskarutbildningen. Domstolen har då sagt att det viktiga är anknytningen till Sverige som den sökande fått genom sina doktorandstudier, och inte vilken klassning uppehållstillståndet har. Det finns dock inga garantier för att PUT ska beviljas utan det görs en individuell prövning.

Vi har sett att Migrationsdomstolen i vissa fall har beviljat den sökande PUT trots att hen varit antagen som doktorand något mindre än fyra år. I dessa fall har domstolen sagt att doktorsexamen omfattar 240 hp, dvs fyra års forskarstudier på heltid.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för 12 månader, men varken mer eller mindre, om du uppfyller vissa kriterier. Det gäller både dig som haft uppehållstillstånd för studier, inklusive forskarstudier, och dig som haft uppehållstillstånd för forskning (ofta kallat gästforskare).

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:
Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter studier
Uppe­hålls­till­stånd efter forsk­ning

Om du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd rekommenderar vi att du i första hand ansöker om detta istället eftersom det är ett betydligt bättre uppehållstillstånd och det krävs då heller inte att du kan försörja dig under viss tid framöver.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.