info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

På grund av tekniskt underhåll är Saco Lönesök stängt den 16-17 september kl. 8:00-10:00.

Doktorand

Som doktorand söker du uppehållstillstånd för forskarstudier. Medborgare i länder inom EU/EES/Schweiz och Norden behöver dock inte ansöka om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd för forskarstudier är tidsbegränsade. Tidigare kunde man enbart söka för ett år i taget, men efter att SULF träffat representanter från Migrationsverket och påtalat de problem detta medförde för doktorander och forskningsverksamheten vid våra lärosäten, har Migrationsverket ändrat sin praxis. Det är nu möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för två år (intyg från lärosätet kan krävas).

Tidigare kunde inte tid med uppehållstillstånd för forskarstudier räknas som kvalifikationstid för permanent uppehållstillstånd.

Den 1 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att det nu är möjligt för doktorander från länder utanför EU/EES att efter fyra år i Sverige få permanent uppehållstillstånd. Förändringen påverkar även möjligheten att beviljas svenskt medborgarskap. Samtidigt infördes också en möjlighet för medföljande familjemedlemmar att få arbetstillstånd. För att permanent uppehållstillstånd ska beviljas efter fyra år krävs även att man har för avsikt att bosätta sig i Sverige framöver.

SULF har länge arbetat för att dessa förändringar ska komma till stånd och välkomnar därför att de äntligen genomförts. Som en del i att stötta forskare och doktorander från länder utanför EU/EES genomför vi ”Working in Sweden” föreläsningar runt om i Sverige. Det finns många frågor kring uppehålls- och arbetstillstånd i allmänhet men också kring de nya reglerna och vad de innebär, inte minst kopplingen till medborgarskap. Vi har arbetat för att bringa reda i regelsystemet och har bland annat ordnat träff med Migrationsverkets representanter.

SULF vill poängtera att vi inte på något sätt uttalar oss för Migrationsverkets räkning. Varje enskilt fall måste alltid prövas av Migrationsverket och endast genom en prövning, inklusive överklagande till domstol, kan ett slutgiltigt besked ges om vad som gäller i just ditt fall. SULF:s sammanställning är avsedd att ge dig en övergripande bild av regelsystemet för att öka förståelse och underlätta din hantering av dessa frågor.

Ibland kan regelverket uppfattas som orättvist eller rent av besynnerligt, men ett beslut kan ändå visa sig vara korrekt även efter en ev. domstolsprövning. I dessa fall måste man istället försöka påverka situationen genom att verka för lagändringar.

Frågor om detta ska i första hand ställas till Migrationsverket.

Som medlem i SULF kan du få individuell rådgivning i dessa frågor. Vi kan hänvisa till domar om det finns grund för att överklaga beslut.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}