info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

Arbetstid

Årsarbetstid

Lärare vid våra universitet och högskolor har årsarbetstid. Årsarbetstid tillämpas ofta när arbetstiden varierar mellan olika perioder under året. Årsarbetstiden ska framgå av ditt lokala arbetstidsavtal. 
 
I Villkorsavtalet bilaga 5 §3 fastställs årsarbetstiden.

Den totala årsarbetstiden för lärare är:  
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.  
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.  
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar. 

Årsarbetstiden har beräknats utifrån Villkorsavtalet fjärde kapitlet 6-7§§. 

Mer information

På Arbetsgivarverkets webbplats hittar du hela Villkorsavtal-T.
De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här (sök på arbetstidsavtal).

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?