Semester

Sparad semester

Om du är statligt anställd har du rätt att spara delar av innevarande års semester. Du är skyldig att ta ut minst 20 dagar, men resterande semesterdagar har du rätt att spara om du så önskar. För att kunna spara semester måste du meddela arbetsgivaren att du inte avser ha schablonsemester och att du vill spara semester.

En viktig skillnad mellan sparade semesterdagar och vanliga semesterdagar är att arbetsgivaren inte kan beordra dig att ta ut de sparade semesterdagarna. Dock får du ansöka och invänta att arbetsgivaren beviljar uttag av sparade semesterdagar precis som vanliga semesterdagar. Du får som mest ha 35 sparade semesterdagar.

Från och med 2018 får man som mest spara 30 semesterdagar. Den som har mer än 30 sparade dagar ska senast den 31 december 2022 ta ut minst fem dagar. Ett alternativ är att växla in dem mot pension i en enskild överenskommelse.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?