info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Sjukdom

Den klargör att arbetsgivaren senast då en arbetstagare haft nedsatt arbetsförmåga i 30 dagar ska ha upprättat en plan för återgång i arbete om det kan antas att arbetsförmågan kommer vara nedsatt i minst 60 dagar. Om man initialt bedömt att arbetsförmågan är nedsatt i mindre än 60 dagar, men det senare visar sig att den kommer vara längre än så, ska en plan omgående upprättas.

En plan behöver dock inte upprättas om det klart framgår att den hälsotillståndet är sådant att en återgång i arbete inte är möjlig. Om tillståndet senare förbättras ska även här en plan omgående upprättas.

Planen ska så långt möjligt tas fram i samråd med den berörda.

6 § (träder i kraft 2018-07-01)
Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Om det har antagits att den försäkrades arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det senare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska dock en sådan plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd klart framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående upprättas. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den. Lag (2017:1306).

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.