info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Utbildningsbidrag

Högskolan har möjlighet att anta sökande med stipendiefinansiering till forskarutbildningen.  För att detta ska vara möjligt krävs att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras i tid. Stipendier används tyvärr ibland även vid postdok.

Ej statsfinansierade stipendier
Från och med 1998 får statsmedel (till exempel anslag direkt till högskolan eller medel från ett forskningsråd) inte användas till stipendier avsedda för studiefinansiering för doktorander, men det finns många stipendier från olika privata fonder.

Inga sociala förmåner
Stipendier ger inga sociala förmåner, försäkringar måste till exempel ordnas separat. Eftersom stipendiefinansiering inte är en anställning har du inte rätt att få arbetsbaserade förmåner så som sjukpenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan, såvida du inte har en skyddad SGI (sjukpenninggrundande inkomst från ett tidigare arbete) Du har heller inte rätt till de kollektivavtalsbaserade förmånerna så som föräldrapenningtillägg, ersättning för läkemedel etcetera. Vid långvarig sjukdom eller föräldraledighet uppstår därför problem.

SULF anser generellt att stipendier inte bör användas som istället för anställning av doktorander och postdoks.

Stipendier eller annan finansiering vid doktorandstudier
Om du haft stipendier eller annan finansiering under en tid av forskarutbildningen räknas den tiden bort från de fyra heltidsstudieåren. Det betyder att om du haft två heltidssår med till exempel stipendier så kan du bara få två heltidsår finansierade med doktorandtjänst. Två års heltidsstudier motsvarar till exempel två och ett halvt år med 80 procent forskarutbildning.

Från och med 1 januari 1998 kan studiemedel lämnas för forskarutbildning bara upp till gränsen 12 terminer, inklusive grundutbildningen. Studiemedel kan inte heller lämnas efter att doktoranden haft doktorandtjänst eller utbildningsbidrag.

Det betyder att en sökande som använt åtta terminer inom grundutbildningen kan använda resterande fyra terminer inom forskarutbildningen (observera att även om du bara tagit ut bidragsdelen en termin, så har du använt studiemedel denna termin). Eftersom forskarutbildningen är åtta terminer lång om den avser doktorsexamen måste en anslutande finansiering finnas för att den sökande ska kunna antas med ”annan finansiering”. Denna anslutande finansiering kan vara ordnad på olika sätt, till exempel genom doktorandanställning.

Konsekvenser av studiemedel i forskarutbildningen
SULF anser generellt att studiemedel inte bör användas inom forskarutbildningen. Studiemedel ger inga sociala förmåner, förutom att du kan få studiemedlen förlängda om du är sjukskriven.

Att finansiera forskarutbildning med studiemedel ökar dessutom din studieskuld. Det resulterar det också i att du så småningom får en lägre pension. Skillnaden mellan att under två års tid haft studiemedel istället för anställning resulterar i en uppskattningsvis cirka fem procent lägre pension.

Studiemedel efter doktorandtjänst eller utbildningsbidrag?
Studiemedel får inte lämnas efter att du haft doktorandtjänst eller utbildningsbidrag. Det är institutionen som bör ordna en eventuell ytterligare finansiering utöver fyra års heltidsstudier. Varje högskola med forskarutbildning har ett mål för antalet utexaminerade doktorer och det ligger i institutionens intresse att doktoranderna blir klara.

Stipendium och anställning
Om du kombinerar stipendium med en anställning inom eller utanför högskolan så fortsätter du omfattas av de anställningsvillkor som gäller inom ramen för denna anställning så länge den består.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.