Sök efter:

Almedalsseminarium: Förstärk grundlagsskyddet för den akademiska friheten – innan det är för sent

Politikerdebatt: Den akademiska friheten är svag och utmanas ständigt. Idag är forskningen grundlagsskyddad, inte den högre utbildningen. Den högre utbildningen behöver därför skyddas ordentligt i grundlag. En grundlag är svårare att ändra och är ett starkare skydd mot skadliga eller potentiellt farliga ändringar.

Varför är det ens viktigt med akademisk frihet – räcker det inte med yttrandefrihet? Vad har akademin med demokratin att göra?

28 juni, 9.30-10.30
Visby: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B22"

Medverkande:

Sanna Wolk, förbundsordförande, SULF
Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, SULF
Mats Wiking, riksdagsman, (S)
Anders Ådahl, riksdagsman, (C)
Camilla Hansén, riksdagsman, (MP)
Louise Eklund, riksdagsman, (L)
Mathias Bengtsson, riksdagsman, (KD)
Anders Söderholm, rektor, KTH
Hans Adolfsson, ordförande, SUHF
Klara Dryselius, tillträdande vice ordförande, SFS

Cecilia Garme, moderator

Läs mer i Almedalskalendariet.

Läs om hur SFS, SUHF och SULF arbetar tillsammans för stärkt akademisk frihet: grundlagsskydda den högre utbildningens frihet och lärosätenas autonomi.