Sök efter:

Umeå: årsmöte professorsföreningen

Hej alla professorer inom SULF UmU!

Välkommen till Professorsföreningen i Umeås årsmöte onsdag 7 juni klockan 15.30-16.30, följt av årsmötesföredrag av SULF:s ordförande professor Sanna Wolk och samkväm med smörgåstårta!

Årsmöte

Tid: 15.30-16.30
Lokal: Professorn i förvaltningshuset eller via zoom 
Zoomlänk: https://umu.zoom.us/j/67940970671

Motioner

Inkom gärna med motioner till ordförande Carina.Keskitalo@umu.se - eller kom och diskutera direkt vid mötet! Ingen anmälan behövs.

Årsmötesföredrag

Direkt efter mötet hålls Professorsföreningens årsmötesföredrag. SULF:s ordförande Sanna Wolk, professor i juridik med fokus på immaterialrätt, besöker oss från Stockholm och talar om ”Upphovsrätt i forskningen”.

Tid: 17.00 Lokal: Lindellhallen 3
Anmälan: ingen anmälan behövs till föredraget och alla saco-anslutna vid Umeå universitet är välkomna.

Samkväm med smörgåstårta

Efter föredraget bjuder vi på smörgåstårta i fiket på plan 2 i förvaltningshuset tillsammans med Umeå Emeritiprofessorers förening. Anmäl dig till samkvämet (så att vi beställer tillräcklig mängd smörgåstårta) till agneta.andersson@umu.se senast fredagen den 26 maj.

Dagordning för årsmötet

(dokument återfinns nedan 3 veckor före mötet):

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Fastställande av verksamhetsplan
 6. Val av
  1. Ordförande
  2. Styrelseledamöter
  3. Valberedning
 7. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 8. Behandling av motioner

Vänliga hälsningar och väl mött!

Professorsföreningen i Umeås styrelse (https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/)