Sök efter:

Årsmöte SULF/GU

Årsmöte

SULF/GU bjuder in till årsmöte den 23 februari. Inför årsmötet kan alla SULF:s medlemmar skicka in motioner som kommer att behandlas vid mötet. Använd möjligheten att framföra förslag på vad du vill att SULF/GU ska arbeta med under nästa verksamhetsår. Motioner mejlas till ordföranden Audur Magnúsdóttir, audur.magnusdottir@history.gu.se, senast den 11 februari.

Dagordning och övriga handlingar skickas ut inom kort. Med hänsyn till omständigheterna kommer mötet sannolikt att äga rum via zoom. Definitivt besked kommer tillsammans med dagordningen.

Datum: onsdag den 23 februari.
Tid: klockan 15.30-17
Plats: inte bestämt än, men troligtvis digitalt
Anmälan: ingen anmälan behövs

Välkommen!
Styrelsen för SULF:s lokalförening vid Göteborgs universitet