Avtalskonferens, förtroendevalda Saco-S

Möte

En gång per år anordnar SULF en avtalskonferens för Saco-S-föreningar. Avtalskonferensen är en arena för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte om kollektivavtal på statlig sektor.

En separat inbjudan kommer och varje lärosäte kan skicka två representanter.