Digital nätverksträff: Saco-S förtroendevalda

Mötet är öppet för alla styrelseledamöter i Saco-S-föreningen och andra som har lokala förhandlingsuppdrag.

Datum: torsdag 11 maj
Tid: 10-11
Punkter: Aktuella frågor med fokus på den nya pensionsöverenskommelsen
Länk till mötet: finns på förtroendemannasidorna (du måste logga in för att komma åt den)
Anmälan: Du behöver inte anmäla dig innan.

Välkomna,
Robert