Digital nätverksträff: Saco-S förtroendevalda

Mötet är öppet för alla styrelseledamöter i Saco-S-föreningen och andra som har lokala förhandlingsuppdrag.

Datum: fredag 9 juni (observera att det är nytt datum)
Tid: 10-11
Punkter: Aktuella frågor Annika Wahlström, förbundsjurist på SULF pratar om regelverket för vikariat
Länk till mötet: finns på förtroendemannasidorna (du måste logga in för att komma åt den)
Anmälan: Du behöver inte anmäla dig innan.

Välkomna,
Robert