Sök efter:

Digitalt möte: om las för akademikerföreningar

Digitalt

Onsdagen den 1 juni 2022 sker en digital nätverksträff för förtroendevalda i Akademikerföreningarna vid de privata lärosätena. Träffen äger rum med anledning av den nya lagen om anställningsskydd (Las). SULF:s förbundsjurister Annika Wahlström och Carolina Öhrn berättar övergripande om förändringarna i Las, och vad de kan komma att medföra. Två ombudsmän från enheten för profession och villkor finns också på plats. Det kommer givetvis att finnas utrymme för frågor.

Tid: onsdag 1 juni 2022, kl. 13-14

Plats: Zoom 

Välkommen!

Sprid gärna till övriga i styrelsen.