info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Vi i SULF Lund har flera gånger diskuterat hur vi på ett bra sätt ska få fler medlemmar. Vi är en stor förening vid ett stort universitet samtidigt som de konkreta fackliga frågorna oftast hamnar på Saco-S bord. Frågan om hur vi bör framträda, dels bland våra medlemmar och dels inför de som kan bli medlemmar, är ständigt aktuell. I våra interna styrelsediskussioner är det uppenbart att ambitionen är hög, men också oron för att ge sig in i ett rekryteringsprojekt på fel sätt och över gränsen för vad vi lokalt orkar bära.

En idé tog form om att anordna en intern inspirations- och utbildningsdag med fokus på rekrytering och vi tänkte att kanske fler lokala föreningar skulle vilja vara med. Sedan kom Coronaviruset och det blev tvunget att skjuta ett fysiskt möte framåt i tiden. Men – vi skulle kunna ha ett digitalt möte där vi tar tillvara på erfarenheter bland lokalt förankrade och engagerade aktiva i SULF-styrelser runt om i Sverige. Ett möte för och med fackliga gräsrötter.

SULF Lund bjuder in till ett lärande samtal för att dela och samla erfarenheter och idéer kring rekrytering av medlemmar den 28/5 2020.

Vi hoppas och tror att mötet ska innebära att vi lär oss nya saker samtidigt som vårt gemensamma arbete kan leda till bättre förståelse för hur lokalt och centralt rekryteringsarbete kan stärka vartannat. SULF centralt kommer att satsa på just rekrytering som ett fokusområde under det kommande året. Vårt samtal hoppas vi ska bidra både till bra förslag i det arbetet och till stärkta stödstrukturer mellan lokala föreningar och i relationen mellan lokalt och centralt och vi tänker att mötesanteckningarna görs tillgängliga för alla mötesdeltagare efter mötet.

Från början var vår plan att bjuda in till Lund, men det fungerar inte i nuläget, utan vi bjuder istället in till ett virtuellt möte. Mötet får ses som en uppstart men också en möjlighet att diskutera en fortsättning. Vi tror på ökat utbyte lokalföreningar emellan.

Anmäl dig lars.harrysson@soch.lu.se senast 26/5.
Inloggningsinformation skickas ut efter anmälningstidens utgång.

Välkomna!
SULF Lund (arrangör)

Program

Då vi ska arbeta i korsvisa grupper under mötet önskar vi lite förberedelser från varje förening: Samla och diskutera era erfarenheter av rekrytering på hemmaplan de senaste åren samt fånga upp idéer om rekryteringsinsatser som ni haft uppe för diskussion. Skriv dessutom gärna ned idéer som ni vill diskutera med oss andra.

09.30 Mötesrummet öppnar för ljud- och bildtest samt mingel för dem som villl
10.00 Kristina Nilsson, ordförande SULF Lund, hälsar välkommen
10.10 Presentationsrunda – namn, förening, roll
10.30 ”Usch vad jobbigt det är att störa någon!”
Ann-Sofie Albrekt delar några funderingar kring att öppna ett fackligt samtal
10.50 Gruppmöte 1) Diskussionstema: Hur brukar du introducera den fackliga frågan i ett sammanhang?
• Skicka svar från gruppen till ett ordmoln/www.menti.com
• Antecknare skriver löpande ner gruppernas teman i en padlet (padlet.com)
• Möjlighet till bensträckare
11.20 Ordmolnet presenteras i helgrupp
11.30 Gruppmöte 2) Diskussionstema: Reflektioner i gruppen kring ordmolnet -jag, frågan och det fackliga samtalet
• Antecknare skriver löpande ner gruppernas teman i en padlet www.padlet.com
11.50 Uppsamling, samt vad är att förvänta av eftermiddagen

12.00 Lunch (grupprum på lokalföreningsnivå är öppna)

13.00 ”Strategin måste vara en perfekt plan, eller?”
Lars Harrysson funderar över den perfekta planen som ett sätt att avstå.
13.20 Gruppmöte 3) Diskussionstema: Erfarenheter av våra rekryteringsplaner och deras genomförande
• Antecknare skriver löpande ner gruppernas teman i en padlet.
13.50 Gemensam återkoppling – antecknarna tar upp något exempel från padleten
14.00 Gruppmöte 4) Diskussionstema: En framtida strategi – om vi får bestämma!
• Antecknare skriver löpande ner gruppernas teman i en padlet.
• Möjlighet till bensträckare

14.30 Framåt!! – varje grupp presenterar kort en rekommendation
14.50 Hur fortsätter vi arbetet för att ge varandra stöd i rekryteringsarbetet med sikte på en inspirations- och utbildningsdag?
• Vilka typer av moment borde en inspirations- och utbildningsdag innehålla? (poll)
• Finns det ytterligare förslag på innehåll? Skicka svar till ordmoln. www.menti.com
15.10 Dagen avslutas

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.