SULF.se / Kalender / Utbildning / Facklig utbildning – Steg 3

Facklig utbildning – Steg 3

2 – 3 oktober i Stockholm

Steg 3 är en tvådagarskurs som genomförs i Stockholm. Kursen genomförs två gånger per år, en gång under våren och en gång under hösten.

Innehåll i kursen: Inflytande och medbestämmande – MBL, högskolerelevant regelverk, lokala kollektivavtal och Villkorsavtal – T, arbetsmiljö och samverkan.

Förkunskapskrav: Genomgången Steg 1 och Steg 2 är en förutsättning för deltagande. För att kunna tillgodogöra sig kursen rekommenderar vi att deltagaren har praktisk erfarenhet av en eller flera av kursens ämnen.

Anmäl dig genom att logga in på förtroendemannasidorna. Inloggningsuppgifterna finns i ditt senaste Saco-S förtroendemannabrev.

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?