Förbundsråd

SULF:s föreningar får skicka två ombud var och förbundsstyrelsen rapporterar om förbundets verksamhet och hur arbetet med att verkställa kongressbesluten från 2021 går. Förbundsrådet är  Malmö.