GU: Arbetstid - du kan alltid jobba lite mer?

Välkommen till föreläsningen Arbetstid: Du kan alltid jobba lite mer? och fika med facket. Sedan januari 2023 gäller det nya arbetstidsavtalet för lärare vid Göteborgs universitet. För att fånga upp frågor och tankar om avtalet bjuder SULF och Saco-S rådet vid Göteborgs universitet in till en föreläsning om arbetstid med SULF:s ombudsman Catrine Folcker.

Föreläsningen fokuserar på dilemmat med hur universitetslärare förhåller sig till arbetstid och kulturer kring arbetstid i relation till engagemang och stress. Efter det öppnar vi för frågor och tankar kring det lokala arbetstidsavtalet tillsammans med SULFs lokala styrelse och Saco-S rådet vid Göteborgs universitet.

PLATS: Sal; BE 015 VidU, Hus; B
Pedagogiska fakulteten
Läroverksgatan 15, Göteborg

samt via Zoom.

DATUM:
Tisdag 25 april

TID:

Kl. 13.00-14.30

Efter föreläsningen öppnar SULF vid Göteborgs universitet upp för FIKA MED FACKET mellan kl 14.30-15.15