GU: Lönesättande samtal inom Saco-S

Seminarium

Lönesättande samtal inom Saco-S

Föreläsare ombudsman Mikael Brisslert.

Den 22 november kl 12.00-ca 13.00

Anslut med Zoom.