Högskolan Dalarna/Falun: panelsamtal

SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna arrangerar en panel med regionala politiker samt näringslivs- och medierepresentanter med tema: Högskolan Dalarnas roll i regionen. 30 oktober kl. 13 i Högskolans Bibliotek (Falun).