Sök efter:

Högskolan Skövde: seminarium om upphovsrätt

Seminarium

Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Kan arbetsgivaren byta ut dig mot dina inspelade föreläsningar som du gjort nu under Coronapandemin? Vad händer med ditt undervisningsmaterial och dina forskningsdata när du flyttar till ett annat lärosäte?

Frågorna som rör universitetsanställdas nya arbetssituation, med en allt högre grad av digitalisering, är många och komplexa. Coronapandemin medförde att vi på mycket kort tid tog steget fullt ut in i den digitala distansundervisningens värld. Det blir dessutom allt vanligare att lärosätena på olika sätt försöker tillskansa sig fri nyttjanderätt till det material som lärare och forskare producerar i anställningen, gör att immaterialrättsfrågan är hetare än någonsin.

Föredragshållare

Sanna Wolk är professor i juridik, specialiserad på immaterialrätt och SULF:s förbundsordförande. Hennes skrift om Universitetslärares upphovsrätt finns att ladda ner eller beställa i tryckt form här.