Högskolesymposiet 2023 – akademisk frihet i ett skakat Europa

Seminarium

Vi måste prata om den akademiska frihetens roll för demokratin – NU.

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Den 29 mars 2023 bjuder SULF därför in dig som är beslutsfattare eller makthavare till ett högskolesymposium för att lyfta frågan om akademisk frihet i ett europeiskt perspektiv.

  • Varför är det ens viktigt med akademisk frihet – räcker det inte med yttrandefrihet?
  • Vad har akademin med demokratin att göra?
  • Vilken betydelse har utvecklingen i Europa för oss här i Sverige?

Under dagen kommer du att få ta del av samtal mellan talare med europeisk erfarenhet och perspektiv på temat akademisk frihet för att belysa problem och tolkningar av akademisk frihet i olika delar av Europa. I samtalen deltar bland annat

  • Shirin Ahlbeck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, presenterar en ny skrift: Om akademisk frihet.
  • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
  • Ole Petter Ottersen, professor, Universitetet i Oslo
  • Pam Fredman, ordförande International Association of Universities
  • Mats Persson, utbildningsminister, är avslutningstalare

Tid och plats: 29 mars 2023, klockan 10.00-15.00, mingel 15.00-16.00. Kom gärna i god tid – registreringen öppnar klockan 9.00 och kaffe med smörgås finns tillgängligt fram till klockan 10.00 när programmet inleds. Vi ses på Hotel at Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm. 

Förtäring: kaffe, lunch och mingel med förtäring efter avslutat program

Deltagande i symposiet är utan kostnad men vi önskar att du avanmäler dig till lok@sulf.se om du får förhinder. SULF bekostar inte resor för deltagare, med undantag för SULF-förtroendevalda.

Uppdatering 16 mars: Anmälningsformuläret är stängt. Det finns dock några få platser kvar – kontakta lok@sulf.se för sen anmälan.

Välkommen!

Program:

10:00 Välkommen: SULF om akademisk frihet,
Sanna Wolk, SULF och Cecilia Garme, moderator
10:10 Presentation av skriften Om akademisk frihet:
Varför är akademisk frihet viktigt?
Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet
Öppen mikrofon
10:40 Talkshow Akademisk frihet i praktiken:
– Hur hänger akademisk frihet ihop med institutionell
autonomi?
Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo, Marita Hilliges, SUHF och Shirin Ahlbäck Öberg
Öppen mikrofon
11.05 – Vilken betydelse har akademisk frihet för näringslivet?
Frida Andersson, Teknikföretagen och
Amelie von Zweigbergk, Svenskt Näringsliv
Öppen mikrofon
11:20 – Vilken betydelse har akademisk frihet för demokratin?
Tora Holmberg, Scholars at Risk och
Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet
Öppen mikrofon
11.35 Underhållning: Freddy Grip, Edutainer

11:45–12:45 Mingellunch

12:45 Starkare grundlagsskydd EU: video med Christian Ehler, Europaparlamentariker
12.55 Nordiska utblickar: Om grundlag/lag
Markku Suksi (Finland) och Jon Iddeng (Norge)
13:30 Kommentar: Pam Fredman
Öppen mikrofon
14:05 Svenskt perspektiv på grundlag: Ylva Fältholm, SUHF, Linn Svärd, SFS och Lars Geschwind SULF
14:20 Intervju med politiker: Vad tar ni med er? Vad ska ni göra nu? Mats Wiking (S)
14.30 Regeringen om akademisk frihet:
Mats Persson (L), utbildningsminister
14:45 Avslutning: Cecilia Garme och Sanna Wolk
14.55 Underhållning: Freddy Grip, Edutainer

15:00–16:00 Mingel