Hur påverkar ChatGPT universitetssektorn?

Seminarium

Vilka utmaningar står universitet och högskolor inför när det gäller utbildning och forskning? Hur påverkar användandet av den nya tekniken din arbetsbelastning? Hur balanseras möjligheten att använda AI för att underlätta arbetsuppgifter kontra vikten av mänsklig expertis? Hur ser vi till att universiteten fortsätter vara en plats för kritiskt tänkande och innovation? Vi vill höra dina synpunkter och funderingar. Därför bjuder vi in till seminarium och diskussion om ChatGPT.

Innan diskussionen tar vi, tillsammans med Arnold Pears, en titt på AI och dess möjligheter och begränsningar.

Arnold Pears är professor i teknikventenskapens lärande vid KTH och datavetenskap med inriktning datavetenskapens didaktik vid Uppsala universitet. Han har forskat om undervisning och pedagogik i båda skolväsendet och på högskolan med fokus på hur teknik kan förbättra lärande och tillåta studenten vara i centrum. Här kan du läsa mer om honom.

Dag och tid: torsdag 23 februari, klockan 11.30-12.30
Plats: Zoom (max 300), seminariet kommer också att livesändas på vår Facebook-sida
Anmälan: seminariet är fullt, men kommer att livesändas på vår Facebook-sida så det går att följa där. Det kommer också att spelas in och publiceras på vår webbplats i efterhand.