SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, den 6 december / SULF Members helpline is closed today, December 6

Mau: Årsmöteskallelse

Vid Malmö universitet är arbetet i gång med att starta en lokal SULF-förening och årsmöte hålls den, 23 november klockan 15.00 och platsen är Niagara A422. Kallelsen och dagordning nedan.

Årsmöte SULF Mau 2023-11-23, Niagara A422, 15.00
Dagordning

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fastställande av verksamhetsplan
 5. Val av
  1. ordförande
  1. styrelseledamöter
  1. suppleanter (rangordnade alternativt personliga)
  1. valberedning
 6. Behandling av motioner
 7. Mötes avslutande