Sök efter:

Nätverksträff Saco-S

Möte

Mötet är öppet för alla styrelseledamöter i Saco-S-föreningen och andra som har lokala förhandlingsuppdrag.

Datum: onsdag 5 oktober
Tid: 10-11
Punkter: information om arbetet kring arbetstidsavtal för lärare samt andra aktuella frågor.
Länk till mötet: Finns på förtroendemannasidorna. Logga in och klicka på menyn Saco-S-förening. Klicka på Zoom-länken till mötet och vänta på att bli insläppt från väntrummet. Länken finns också i nyhetsbrevet som går till alla Saco-S förtroendevalda.

Varmt välkommen!