SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, den 6 december / SULF Members helpline is closed today, December 6

Örebro: Årsmöte

SULF-föreningen vid Örebro universitet bjuder härmed in till årsmöte.
Tid: klockan 12.30-12.55, den 27 november 2023
Digitalt möte via zoom

Årsmöteshandlingar:
- Kallelse
- Förslag till stadgar
- Förslag till styrelse

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt en protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Val av
  a. Ordförande
  b. Styrelseledamöter
  c. suppleanter (rangordnade)
  d. valberedning
 6. Antagande av föreningens stadgar
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

Välkommen!
/SULF