De senaste årens relativisering av kunskap och fakta är ett hot mot den akademiska friheten. Genom sociala medier försöker politiska krafter och trollfabriker inom och utanför landet destabilisera vår demokrati. För att öka stabiliteten i demokratin behöver utbildningens frihet skyddas i grundlag.

Den högre utbildningen behöver utökat lagskydd: Men varför är det så viktigt att den högre utbildningens frihet har grundlagsskydd? I Sverige är forskningens frihet skyddad i grundlag, men något motsvarande skydd finns inte för den högre utbildningens frihet. En fri akademi är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna fungera som en kritisk kraft i samhället. Tillsammans med en fri press, fria fackföreningar och oberoende domstolar utgör den en av demokratins grundpelare. Rysslands krigföring mot Ukraina har skapat ytterligare påfrestningar för de grundläggande friheterna med ökad misstänksamhet och försvårad dialog. Det gäller inte minst inom akademin där akademiska samarbeten kraftigt har försvårats eller helt avbrutits. Mycket av det arbete som har lagts ner på att genom samarbeten fritt söka efter ny kunskap har raserats. Trots tunga internationella deklarationer om akademisk frihet har den svenska högre utbildningen inte tillräckligt skydd.

Välkommen till B- huset, Uppsala universitet, Visby
Huvudentré Cramérgatan 3 den 5 juli klockan 9.30-10.30

Lokal: B 23

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}