Seminarium: Akademisk frihet under press i världen - hur kan Sverige bli ett verkligt föregångsland?

Seminarium

Den akademiska friheten är satt under press i världen. Det gäller också demokratin. På en global nivå är den demokratiska nivån för världens medborgare nere på 1989 års nivå. De senaste tre decenniernas utveckling har helt raderats ut. Samtidigt är diktaturerna på uppgång och omfattar nu hela 70 procent av världens befolkning.

 Akademin är ofta en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld. Rysslands krig mot Ukraina har kraftigt försvårat det fria akademiska samtalet. I Ungern har det Centraleuropeiska universitetet tvingats flytta ur landet för att kunna fortsätta bedriva forskning och utbildning på vetenskaplig grund. I andra europeiska länder utsätts forskare och universitetslärare för otillbörlig press och påverkan. Påtagliga försämringar har skett i exempelvis Polen, Serbien och Tjeckien. I Turkiet är den akademiska friheten nära noll och universitetslärare vittnar om en hårt statsstyrd forskning och undervisning.  

Anna Ekström har sagt att Sverige ska vara en fyrbåk för den fria forskningen. Men hur ska det gå till? Vad är det vi behöver göra för att Sverige ska bli ett verkligt föregångsland för akademisk frihet? 

Välkommen till ett samtal mellan Scholars at Risk, SULF och svenska riksdagspolitiker.  

Medverkande:

  • Tora Holmberg, vicerektor Uppsala universitet och kontaktperson vid Uppsala universitet för Scholars at Risk Sweden
  • Sanna Wolk, förbundsordförande, SULF
  • Gunilla Svantorp (S), riksdagsman och ordförande utbildningsutskottet
  • Fredrik Christensson (C), riksdagsman och utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet
  • Marie-Louise Hänel Sandström (M), riksdagsman och ledamot i utbildningsutskottet

Moderator: Karin Åmossa

Välkommen till B- huset, Uppsala universitet, Visby, lokal B 23
Huvudentré Cramérgatan 3 den 5 juli klockan 9.30-10.30