Seminarium: Många universitetslärare och forskare utsatta för hot och trakasserier

Seminarium

En delrapport visar att många universitetslärare och forskare har utsatts för hot och hat kopplat till sitt jobb. Det är oerhört allvarligt och får bland annat negativa konsekvenser för arbetsmiljön, kvaliteten i forskning och utbildning och den akademiska friheten begränsas i praktiken. Delrapporten publiceras på Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats 4 juli klockan 8.00.

Seminariet inleds med att forskaren David Brax presenterar resultat från studien. Därefter diskuteras läget och åtgärder med företrädare från sektorn.

Under 2022 har Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet genomfört en enkätundersökning om utsatthet för hot och trakasserier bland forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor. Studien undersöker bland annat hur stor andel av de tillfrågade som utsatts, vad de utsätts för, vilka ämnen de representerar, vilka konsekvenser det har för de utsatta, samt vilket stöd de fått. Undersökningen, som är den första i sitt slag som rör forskare och universitetslärare i Sverige, genomförs i samverkan med Sveriges universitetslärare och forskare, SULF och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

Tid och plats:
4/7 2022, 10.00-11.00, Lokal E 30, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Medverkande:

  • Anna Ekström, utbildningsminister
  • David Brax, forskare, Nationella sekretariatet för genusforskning
  • Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning
  • Hans Adolfsson, vice ordförande SUHF och rektor Umeå universitet
  • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
  • Sanna Wolk, förbundsordförande SULF

Seminariet modereras av Karin Åmossa.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, SULF och SUHF.