Sök efter:

Seminarium: Vem äger tanken? Upphovsrätten och den akademiska friheten

Seminarium
Universitetslärare äger sitt eget undervisningsmaterial tack vare det upphovsrättsliga lärarundantaget. Vad får det för konsekvenser om universitet antar policys som upplöser lärarundantaget? Om författaren inte äger upphovsrätten till sitt material – vem ska då skriva framtidens kurslitteratur?

Lärarundantaget har länge varit praxis på Sveriges universitet och högskolor, och innebär att universitetslärare äger upphovsrätten till det de producerar, trots att det sker inom deras tjänst. Det är en förutsättning för den akademiska friheten som råder idag. Men på flera lärosäten finns så kallade upphovsrättspolicys som tillintetgör lärarundantaget. Linnéuniversitetet antog tidigare i år en sådan policy, vilket kritiserades av SULF:s förbundsordförande Sanna Wolk och Jan Andersson, ordförande för Saco-S vid Linnéuniversitetet. ”Linnéuniversitetet kör över lärarna” skrev de i en debattartikel i tidningen Barometern. Vad får det för konsekvenser när universitet äger anställdas material? Om författaren inte äger sitt material – vem ska då skriva framtidens kurslitteratur? Välkommen till ett samtal om upphovsrätt, lärarundantaget och den akademiska friheten.

Medverkande:

  • Sanna Wolk, ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare SULF
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Åsa Steholt Vernerson, vice ordförande/VD, Läromedelsföretagen/Gleerups
  • Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna

Välkommen till Knägränd 3, Läromedelsförfattarnas hus, Visby, 14.15-15.00

Samarrangemang mellan SULF och Läromedelsförfattarna