SLU Ultuna: fika med facket

Kära SULF-medlem vid SLU-Ultuna
Är du nyfiken på vilken roll facket kan spela för universitetsanställdas arbetsvillkor? Är du intresserad av att träffa andra SULF-medlemmar i Uppsala som har startat en campusbaserad SULF-förening? Vill du ta med dig en kollega som är intresserad av att bli medlem i SULF, Sveriges universitetslärare och forskares fackförbund? I så fall är du välkommen till "Fika med facket" som anordnas av styrelseledamöter från SULF-Uppsala universitet. Ingen anmälan krävs - om du har några frågor, eller inte kan närvara men vill hålla kontakten med SULF-medlemmar vid SLU, kontakta Alexandra D'Urso på alexandra.durso@slu.se.

Om du har några frågor om evenemanget, vänligen kontakta SULF-Uppsalas styrelseledamot Sigrid Berglund på sigrid.berglund@kemi.uu.se

Tid: 8 juni 14:00-16:00
Plats: Plan 2 i Ulls hus (Almas allé 8) mittemot kiosken (nära Servicecenter)
Välkommen!

Dear SULF-member at SLU-Ultuna
Are you curious about what role the union can play in the working conditions of university staff? Are you interested in meeting other SULF members in Uppsala who have started a campus-based SULF association? Would you like to bring a colleague who is interested in becoming a member of SULF, Sweden’s union for university teachers and researchers? If so, welcome to “Fika med facket” (Coffee with the union) organized by board members of SULF from Uppsala University. No registration is required – if you have any questions, or are unable to attend but would like to stay in touch with SULF members at SLU, feel free to contact Alexandra D’Urso on alexandra.durso@slu.se.

If you have any questions about the event, please contact SULF-Uppsala board member Sigrid Berglund on sigrid.berglund@kemi.uu.se

Time: 8 June 14:00-16:00
Place: Floor 2 of Ulls hus (Almas allé 8) across from the kiosk (near the Service Center)
Welcome!