Steg 2 - digitalt seminarium

Kurs

Steg 2-kurser är endagskurs, uppdelat i självstudier en halvdag och digitalt seminarium en halvdag som genomförs årligen. Målsättningen är att så många som möjligt av de nyvalda lokala förtroendevalda ska ges möjlighet att gå kursen inom några månader från årsmötet.

Innehåll i kursen

Uppdraget som Saco-S-företrädare, roll, mandat och Saco-S förhållningssätt. Rättigheter och skyldigheter som facklig förtroendeman. Introduktion till arbetsrätten med översikt av rättssystemet.

När: digitalt seminarium 11 maj klockan 9-12
Var:
självstudier och digitalt seminarium
Förkunskapskrav:
du behöver ha gått igenom Steg 1

Vilka kan gå kursen?

Öppen för alla Saco-S-förtroendevalda som har slutfört Steg 1.