Steg 3, förtroendevalda Saco-S

Kurs

Innehåll i kursen

  • Samverkande förhållningssätt och medbestämmande – MBL
  • Förhandling och samverkan
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Datum: 25-26 oktober
Tid: 10.00 (fika från 9:30) den 25:e till klockan 16:30 den 26:e.
Plats: i Stockholm
För dig som: är lokalt förtroendevald som deltar i MBL/samverkan
Förkunskapskrav: genomgången Steg 1 och Steg 2 är en förutsättning för
deltagande. För att kunna tillgodogöra sig kursen rekommenderar vi att deltagaren har
praktisk erfarenhet av en eller flera av kursens ämnen.
Anmälan: Logga in på Mina Sidor med ditt BankID. Anmäler dig till kursen gör du här på Förtroendemannasidorna.

Tidsåtgång: Steg 3 avser två dagar totalt