SULF.se / Kalender / Aktivitet / SULF-dagen 5 oktober

SULF-dagen 5 oktober

SULF-dagen den 5 oktober 2017
Under första veckan i oktober, i första hand under torsdagen den 5 oktober, är det tänkt att årets SULF-dag ska äga rum. SULF-dagen ska skapa möten och samtal om förbundets verksamhet och politik, både med nuvarande och presumtiva medlemmar. Så boka in dagen i din kalender redan nu.

Chalmers
SULF/Chalmers kommer på SULF-dagen den 5/10 i år att arrangera en föreläsning om pensionsfrågor.
Föreläsare: SULF:s ombudman Friedrich Heger
Datum och tid: 5 oktober kl.12.15
Plats: Facklokalen på Gibraltarvallen 5 (under HB-salarna på Hörsalsvägen)

Göteborgs universitet
Vi kommer att dela ut SULF-påsar, och under dagen besöka minst två fakulteter med material. Vi kommer också att ordna en föreläsning kring det stora och ökande antalet visstidsanställda vid GU. Det är en fråga som är mycket aktuell för våra medlemmar.

Inbjudan till seminarium Visstidsanställningar och tjänstetillsättningar inom akademin
Lars-Åke Lööv, SULF:s förbundsstyrelse
Jan Gladh, SULF:s förbundskansli

Datum: 5 oktober
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Aulan, Annedalsseminariet, Seminariegatan 1A

Vänligen registrera ditt deltagande här.

Vi bjuder på en lunchbaguette i samband med seminariet.

Högskolan Dalarna
SULF anordnar en informationsdag den 5 oktober för att synliggöra förbundet och träffa medlemmar men även för att rekrytera nya. På Högskolan kommer den lokala föreningen att gå runt på olika enheter i Borlänge och bjuda på fika på förmiddagen. I Falun blir det ett lunchseminarium där undervisning ur ett arbetsmiljöperspektiv ska belysas. Bland annat medverkar Högskolans huvudskyddsombud Therese Rodin.
När och var: torsdagen den 5/10, kl. 09:30 -11:00 i Borlänge och kl. 12:00-13:00 i Falun.

Högskolan Gävle
Torsdag 5 oktober 11:00-13:00, sal 11:215
Föreläsning om Hållbart Arbetsliv där delar som trygga anställningar, rekrytering, kunskapsförsörjning, kompetensutveckling, gränslöst arbete, pensionsavgångar ingår och visa exempel på vad vi arbetar med i dessa frågor. Efter föreläsningen kommer vi ha diskussionsfrågor där medlemmar tillsammans med oss fackliga får samtala om vad vi fackligt behöver arbeta för, för att nå ett hållbart arbetsliv. Vad känner medlemmarna är viktiga frågor och hur kan vi som fackförbund arbeta för att möta medlemmarnas önskemål. Resultatet av diskussionerna kommer användas av vårt lokala SULF förbund för att driva Högskolan i Gävle framåt mot ett hållbart arbetsliv. Vi bjuder på lunchmacka under diskussionerna.
I anslutning till det kommer vi ha en monter med SULF material och styrelseledamöter som kan möta medlemmar och rekrytera nya medlemmar.

Jönköping university
Bokbord och fika, Lärarhögskolan mellan 11-13. Lokala representanter finns på plats för att svara på frågor, och vi bjuder på kaffe och kaka.

Karlstads universitet
SULF-dagen på Karlstads universitet är torsdagen den 5 oktober kl. 12.00 -14.00. Du träffar oss i och utanför sal 12B257 där vi har informationsmaterial och fika.

Seminarium: ”Upphovsrätt inom universitetet och högskola”
Föreläsare: SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström
Tid och plats: 5/10 kl. 12.00 –13.00 i sal 12B257

  • Vad innebär upphovsrätten?
  • Allmänna upphovsrättsliga principer i ett anställningsförhållande
  • Universitetslärarens upphovsrätt
  • När ha lärosätet nyttjanderätt?
  • Avtal om överlåtelse av nyttjanderätt

Seminariet följs av mingel – där det finns möjlighet att samtala med Annika eller oss i den lokala SULF-styrelsen. Anmälan krävs till seminariet 12.00 -13.00, då vi beställer lunchmackor och dryck till deltagarna. Om du har för avsikt att delta, hör av dig med din anmälan till Linda Ryan-Bengtsson senast den 2 oktober, och ange samtidigt eventuell matallergi etc.: linda.ryan-bengtsson@kau.se

Arrangemanget ordnas av föreningen för Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) men alla är välkomna.

Uppsala universitet
Tid & plats: 5 okt, 15:00-18:00, Häggsalen, 1032, Ångström. The PhD Movie visas.

Umeå universitet
SULF/Umeå presenterar sin verksamhet och delar ut tidningen Universitetsläraren. Ni träffar oss på följande platser under dagen.

  • 8.00-9.30 – KBC-huset (vid fiket, övre ingången)
  • 10.00-11.30 – MIT-huset (vid övergången till Universum på våning 2)
  • 12.00-13.30 – Universum (vån 2)
  • 14.00-15.30 – Lindellhallen (utanför UB)
Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?