SULF-dagen Mittuniversitetet

På SULF-dagen arrangerar SULF:s doktorandförening med Konstantin Golpayegani i spetsen en dag med fokus på doktoranderna.