SULF Lund: sista dag för motioner

Aktivitet

Sista dag för inlämning av motioner till SULF Lunds årsmöte 2023.

Vill du lämna in en motion till årsmötet så gör det senast den 27 december, 2022 genom att mejla ordföranden på lars.harrysson@soch.lu.se märk meddelandet med ”Motion till SULF Lunds årsmöte 2023”