Temakurs: OSA-föreskriften - hur kan vi arbeta med den?

Kurs

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det handlar om att alla ska kunna trivas, må bra och prestera väl på jobbet. En god OSA är arbetsgivarens ansvar och förebygger ohälsa i arbetslivet. OSA-föreskriften är därför en viktigt del av arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatser med ett bra OSA-arbete kännetecknas av tillit och stöd i den sociala arbetsmiljön samt ordning och balans mellan krav och resurser. Arbetsbelastning och arbetstid utmärker sig som utmaningar i högskolan. Gästlärare är Johan Holm, doktor i rättsvetenskap och ledamot i styrelsen för SULF Umeå.

Datum: onsdag 19 april
Tid: klockan 10-14
Plats:
Zoom, länk kommer när din plats är bekräftad.
För dig som: är lokalt förtroendevald i SULF- och/eller Saco-S-styrelse eller akademikerförening samt för dig som är skyddsombud. Skyddsombud som inte sitter i en Saco-S – eller SULF-styrelse har inte egen tillgång till Förtroendemannasidorna och anmälan till kurser. Vi rekommenderar att du som Saco-S-förtroendevald bjuder med huvudskyddsombud utsett av Saco-S. För anmälan kontakta Lotta Kamm, lok@sulf.se.
Förkunskapskrav:
inga
Anmälan (FULLBOKAD):
 Logga in på Mina Sidor med ditt BankID. Anmäler dig till kursen gör du här på Förtroendemannasidorna.