Sök efter:

Umeå: Seminarium för forskande personal tidigt i karriären

Seminarium

Osäkert läge: en verklighet för forskande personal tidigt i karriären

Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som befinner sig i början av sin akademiska karriär. Den kanske största osäkerheten gäller hur karriärvägarna ser ut.

Den akademiska världen är snårig. Men kunskap är, som bekant, makt och därför behöver du skaffa dig en karta över vilka olika vägar som är möjliga att gå. För många som tänker sig en akademisk karriär är det enda och självklara valet ett yrkesliv som helt spenderas inom akademin och som fokuserar på undervisning och forskning. Men det är väl värt att inkludera andra möjligheter och alternativ. Inte för att du kanske kommer välja dem, men för att det är viktigt att ha en så fullständig bild som möjligt.

Utöver en traditionell akademisk karriär finns möjligheter att nyttja dina akademiska kunskaper och kompetenser både inom och utom högskolevärlden.

SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa pratar om karriärmöjligheter inom och utom akademin med utgångspunkt i SULF:s rapporter och egen erfarenhet.

Datum: onsdag 6/4
Tid: 13.15-14.15
Var: på Zoom
Anmälan: anmäl dig till berit.bergstrom@umu.se senast den 4 april så får du en länk till mötet.

Välkommen!
/SULF/Umeå