SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, den 6 december / SULF Members helpline is closed today, December 6

Umeå universitet: AI och undervisning - hot eller möjlighet?

Inbjudan till SULF-dagen

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation.  SULF/Umeå och Professorsföreningen i Umeå välkomnar dig till SULF-dagen torsdagen den 5 oktober och ett seminarium om artificiell intelligens.

AI och undervisning - hot eller möjlighet?
Under vintern 2022/2023 var det svårt att undgå AI:s breda intåg i samhället. Till exempel debatterades användning av ChatGPT inom undervisning och examination.

Vad skulle den nya tekniken betyda för högre utbildning? Vilka möjligheter och vilka hot skulle tekniken innebära? och hur behöver pedagogik och examinationsformer utvecklas till följd av denna tillsägning av AI? Under detta lunchseminarium diskuterar professor Mikael Wiberg vid institutionen för informatik, Umeå universitet denna utveckling - både dess möjligheter, och potentiella hot, och öppnar upp för en gemensam diskussion om hur vi kan vidareutveckla högre utbildning och examinationsformer i kölvattnet av AI:s utveckling.

In English: SULF at Umeå University invites you to SULF-day and a seminar on AI and teaching – threat or possibiltiy. The seminar will be in Swedish.

Tid: 12.00 - 13.00
Lokal: Triple Helix, Universitetsledningshuset Hitta till Triple Helix: ULED Triple Helix, Universitetsledningshuset, Umeå universitet - MazeMap

Språk: Svenska

Seminariet är också tillgängligt digitalt på: https://umu.zoom.us/j/68253679074?pwd=R3ExNVkyWldTZnhkWGkrM2tJOTNZQT09

Vi bjuder på en lunchmacka och dryck, Ingen anmälan krävs. Först till kvarn gäller.                                             

Du kan läsa mer om SULF och kommande aktiviteter här: https://sulf.se/

Välkomna!

Per Lundgren, ordförande SULF/Umeå  och  Carina Keskitalo, ordförande för Professorsföreningen i Umeå