Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om upphovsrätt och andra immaterialrättsliga frågor

Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Kan arbetsgivaren byta ut dig mot dina inspelade föreläsningar som du gjort nu under Coronapandemin? Vad händer med ditt undervisningsmaterial och dina forskningsdata när du flyttar till ett annat lärosäte?

Frågorna som rör universitetsanställdas nya arbetssituation, med en allt högre grad av digitalisering, är många och komplexa. Coronapandemin medförde att vi på mycket kort tid tog steget fullt ut in i den digitala distansundervisningens värld. Detta tillsammans med att man nyligen har infört en rad olika vägledande dokument gällande bland annat nyttjanderätten till det material som man producerar i sin tjänst, gör att immaterialrättsfrågan är hetare än någonsin. Åsikterna om vad som gäller enligt lag och sedvana går isär vilket visade sig i förhandlingen rörande det senaste dokumentet ’Vägledning för hantering av immateriella rättigheter’ där man landade i oenighet mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna. Mot denna bakgrund har Saco-S vid Lunds universitet bjudit in SULF:s nya ordförande Sanna Wolk, som är jurist och specialiserad på immaterialrätt, för att prata om upphovsrätt och andra immaterialrättsliga frågor med oss.

Tid & plats:

2 februari 2022 kl 12:00-13:00 via zoomlänk

https://lu-se.zoom.us/j/61471090905?pwd=Wis3cmVwSG94eXhIKzdxVUs0blQxUT09

Lösenord: 172482

Föredragshållare: Sanna Wolk

Läs mer:

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}