SULF.se / Kalender / Aktivitet / Uppsala: Adjunktsfika

Uppsala: Adjunktsfika

SULF:s universitetsadjunkters förening:
SUAF har ett uppdrag att bevaka och påverka universitetsadjunkters arbetsvillkor och därför vill SUAF:s styrelse höra vilka frågor som ni, våra medlemmar, tycker är viktiga. Det kan kanske handla om arbetstidsavtal, möjligheten att som adjunkt delta i beslutande organ vid ert lärosäte eller universitetsadjunktens karriärvägar.

Kom och ta en fika och prata med oss en stund!

Tid: Torsdag 30 mars, kl 11.30-13.30
lats: Entrén i Blåsenhus

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?