Uppsala: Föreläsning och extra årsmöte

Årsmöte

Den 7 juni anordnar SULF/Uppsala en föreläsning om vikten av att hålla koll på arbetstiden. Föreläsningen följs av ett extra årsmöte för att behandla några ärenden som inte kunde tas upp på ordinarie årsmöte.

Dag och tid: Tisdag 7 juni, klockan 12.00-13.30
Lokal: Ångströmlaboratoriet 101195 samt B37 på Campus Gotland.

Vi kommer att bjuda på en lunchmacka (först till kvarn).

Program

12.00-12.30
Karin Thorasdotter, SULF:s kansli, håller en föreläsning med ämnet ”Keep track of your working hours”. Föreläsningen är på engelska.

12.30-13.30
Extra årsmöte. Dagordning och andra möteshandlingar bifogas. Den som vill lämna in yrkanden för behandling på mötet uppmanas att skicka in dessa i förväg till Karin Thorasdotter (kt@sulf.se), som även är tilltänkt som extern mötesordförande.

Välkomna,
Eric Stempels (ordförande SULF/Uppsala)