SULF.se / Kalender / Seminarium / Uppsala: När har du semester? Schablonsemesterns vara eller inte vara

Uppsala: När har du semester? Schablonsemesterns vara eller inte vara

Saco·S·rådet vid Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om
När har du semester?
Schablonsemesterns vara eller inte vara
Professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare, postdoktorer, doktorander (inkl. assistenter med doktoranduppgifter} och amanuenser har alla s.k. schablonsemester. Det innebär att semestern automatiskt börjar efter midsommar tills det att årets semesterdagar är slut. Det sår inte att gå in och jobba ett par dagar under schablonsemestern för att få ledigt över jul. för individuella semesterlösningar krävs det godkännande från arbetsgivaren redan i maj.

Om du jobbar under schablonsemestern är du inte försäkrad på arbetsplatsen, vilket kan få allvarliga konsekvenser om olyckan är framme. Vi undrar vad våra medlemmar tycker om schablonsemestern. Kom och diskutera!

Datum: 21 november 2017
Tld: 15:15-16:00
Lokal: BH 14:031 (Betty Pettersson/Blåsenhus)

Inbjuden talare är Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och viceordförande i Saco-S.

Efter seminariet hålls Saco-S-rådets årsmöte i samma lokal.

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?