Uppsala: Seminarium om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier 

Seminarium

SULF/Uppsala och Saco-S vid Uppsala universitet bjuder in sina medlemmar till ett seminarium om den första nationella enkätstudien om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor.

Studiens resultat, som publicerades i maj, ger en oroväckande bild av arbetsmiljön vid svenska lärosäten:

  • fyra procent av respondenterna svarade att de hade utsatts för sexuella trakasserier under de senaste tolv månaderna.
  • sju procent hade utsatts för mobbning.
  • cirka 50 procent hade upplevt ohövlighet på arbetsplatsen.

Vid Uppsala universitet, hade 21 procent av kvinnliga doktorander utsatts för mobbning.

Seminariets syfte är att informera om och ge fackliga perspektiv på studiens resultat. Studiens forskningsledare Christina Björklund och Karin Dahlman-Wright kommer att presentera studien och delta i en paneldiskussion med representanter från SULF och Saco-S. Presentationen är på svenska men den efterföljande diskussionen kan hållas både på svenska och engelska beroende på önskemål.

Datum: onsdag 24 augusti
Tid: klockan 13:15-15:00
Plats: Bertil Hammarsalen, Blåsenhus, Uppsala universitet
Anmälan: anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan

Efter seminariet bjuder vi på fika.

Inbjudna talare

  • Christina Björklund, docent, forskningsledare vid Karolinska institutet
  • Karin Dahlman-Wright, professor, programansvarig vid Karolinska institutet
  • Robert Malmgren, ordförande, Saco-S vid Uppsala universitet
  • Paulina Rajkowska, ordförande, SULF:s doktorandförening

Välkommen!