Uppsala: Seminarium om nya avtal för lärare, doktorander och forskare

In English below

Välkommen på seminarium om de nya avtalen om undervisning och arbetstid för lärare, doktorander och forskare!
Charlotte Swenning Leyser från Saco-S vid Uppsala universitet kommer att berätta om de nya avtalen för doktorander och forskare samt om ändringar i lärarnas arbetstidsavtal.

Seminariet arrangeras av Saco-S vid Uppsala universitet och SULF/Uppsala och kommer hållas på svenska den 31 maj 2023 (Häggsalen) och på engelska den 9 juni 2023 (på Zoom).

Alla anställda vid Uppsala universitet är varmt välkomna! Ta gärna med kollegor - även icke-medlemmar är välkomna på dessa tillfällen!

 1. Seminariet på svenska:
  När: Onsdag den 31 maj klockan 15.15-16.30
  Var: Häggsalen (10132), Ångströmlaboratoriet
  Anmälan: Vi kommer att bjuda på fika för de som anmäler sig till seminariet. Anmälan är stängd.
 2. Seminariet på engelska:
  När: Fredag den 9 juni kl 13.15-14.30
  Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66766135592
  Anmälan: Ingen anmälan behövs.

Welcome to a seminar on the new agreements on teaching and working hours for teachers, doctoral students and researchers! Charlotte Swenning Leyser from Saco-S at Uppsala University will talk about the new agreements for doctoral students and researchers as well as changes in the teachers' working hours agreement.

The seminar is organized by Saco-S at Uppsala University and SULF/Uppsala and will be held in Swedish on May 31 2023 (Häggsalen) and in English on June 9 2023 (in Zoom).

All employees at Uppsala University are very welcome! You have received this email as a member of SULF/Uppsala, but feel free to bring along non-member colleagues to these seminars.

 1. The seminar in Swedish:
  When: Wednesday, May 31 at 15.15-16.30
  Where: Häggsalen (10132), Ångström Laboratory
  Registration: We will offer refreshments for those who register to the seminar below. The registration is closed.
 2. The seminar in English:
  When: Friday, June 9 at 13.15-14.30
  Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66766135592
  Registration: No registration is required.

]