SULF.se / Kalender / Visby: Äras den som äras bör – om doktoranders väg till självständighet

Visby: Äras den som äras bör – om doktoranders väg till självständighet

Doktoranders arbete skapar framtidens forskning, men relationen till handledaren är alltför ofta problematisk. Den behöver förbättras för att Sverige ska kunna nå målen att bli en världsledande forskningsnation, och än viktigare, för att forskningen ska kunna hjälpa oss att lösa framtidens problem.

Mer än var fjärde doktorand upplever sådana brister i handledningen att det hindrar deras forskningsarbete. Var fjärde doktorand uppger att deras forskningsresultat har använts olovligen. Nästan var femte har befunnit sig i en besvärande beroendeställning till sina handledare. Det visar sig i Universitetskanslersämbetets senaste Doktorandspegel. På seminariet samtalar Anna Ilar, som är ordförande i SULF:s doktorandsektion och doktorand på Karolinska institutet med Sven Stafström från Vetenskapsrådet och Anette Gröjer från UKÅ om konsekvenserna av att så många doktorander upplever att de har problem i relation till handledaren. Vem bär ansvaret och vad kan göras för att förbättra förutsättningarna för framtidens forskare?

  • Anna Ilar, Ordförande, SULF:s doktorandförening
  • Svens Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
  • Anette Gröjer, senior rådgivare, Universitetskanslersämbetet
  • Karin Åmossa, moderator

Tid och plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 5/7 2017 10:00 – 11:00, lokal D24.

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?