info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

På grund av tekniskt underhåll är Saco Lönesök stängt den 16-17 september kl. 8:00-10:00.

På många håll i världen hotas den akademiska friheten. Hoten kan se ut på många sätt. De kan bestå i statlig och politisk styrning av den typ vi ser exempel på i Polen, Ryssland, Turkiet och Ungern. Men de kan också komma från andra aktörer i samhället, bland annat i form av hatkampanjer riktade mot enskilda forskare eller forskargrupper i sociala medier. För att kunna bemöta dessa hot krävs en ökad förståelse av dem.

Genom två seminarier vill SULF/Uppsala bidra till en sådan förståelse. Det ena seminariet (7/10) ägnas åt den internationella situationen, medan det andra fokuserar på situationen i Sverige. Diskussionerna kommer att inledas genom presentationer från forskare som har både relevanta teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Deltagande kommer att ske via Zoom.

Datum: 22 oktober.

Tid: 15.15-16.30

Språk: Svenska

Inbjudna presentatörer:

  • Anders Hagfeldt. Professor i fysikalisk kemi och rektor för Uppsala universitet.
  • Kirsti Jylhää. Fil. dr. i psykologi som bland annat studerat psykologi bakom klimatförändringsförnekelse. Verksam som forskare vid Institutet för framtidsstudier.
  • Martin Kragh. Ekon. dr och docent i ekonomisk historia. Verksam vid Utrikespolitiska institutet där han är chef för Centrum för Östeuropastudier.

Moderator: Josef Pallas, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och ledamot i styrelsen för SULF/Uppsala

Anmälan: Anmäl dig till webinariet här.

Arrangör: SULF Uppsala

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}